Contributie

De contributie voor het seizoen 2017 – 2018 is vastgesteld op € 100,00 per persoon.
Ieder lid dient dit bedrag over te maken op

NL53 INGB 0004 6937 69
ten name van Badmintonclub Sla Maar Raak Zwolle

Draag er zorg voor dat dit bedrag uiterlijk op 1 november 2017 staat bijgeschreven op de rekening van Sla Maar Raak.

Vragen hierover?
Neem contact op met onze penningmeester, Eric van Dijk.