Contributie

De contributie voor het seizoen 2018 – 2019 is vastgesteld op € 100,00 per persoon.
Ieder lid dient dit bedrag over te maken op

NL53 INGB 0004 6937 69
ten name van Badmintonclub Sla Maar Raak Zwolle

Vragen hierover?
Neem contact op met onze penningmeester, Eric van Dijk.