Contributie

De contributie voor het seizoen 2020 – 2021 is vastgesteld op € 100,00 per persoon.
Ieder lid dient dit bedrag over te maken op:

Iban: NL53 INGB 0004 6937 69
ten name van Badmintonclub Sla Maar Raak Zwolle

Draag er zorg voor dit te doen voor 1 november.

Een ieder die lid was in het speelseizoen 2019-2020 is voor de keuze gesteld om restitutie te ontvangen over de maanden dat we niet konden spelen.
Zij die hebben aangegeven gebruik te maken van deze restitutie kunnen het afgesproken bedrag overmaken.

Vragen hierover?
Neem contact op met onze penningmeester, Eric van Dijk.

Print Friendly, PDF & Email