Contributie

De contributie voor het seizoen 2021 – 2022 is vastgesteld op € 100,00 per persoon.
Ieder lid dient dit bedrag over te maken op:

Iban: NL53 INGB 0004 6937 69
ten name van Badmintonclub Sla Maar Raak Zwolle

Draag er zorg voor dit te doen voor 1 november.

De leden van vorig jaar willen we € 50,00 teruggeven. Dit verrekenen we met de contributie
van dit jaar. Nieuwe leden betalen wel € 100,00 dit seizoen.

Vragen hierover?
Neem contact op met onze penningmeester, Eric van Dijk.

Print Friendly, PDF & Email