Kort reces

Vanaf 2 mei 2024 tot 6 juni 2024 houden we een kort reces. De Bolder heeft meivakantie en starten binnenkort de schoolexamens. Hierdoor kunnen we niet terecht in de sportzaal (zoals elk jaar) en houden we dus een kort reces. Geniet van de rust en graag tot 6 juni aanstaande om 18:30 uur!