Tijdens Corona spelen in de Bolder

  • 7 oktober 2020

Helaas verkeren we nog steeds in coronatijd. We houden ons aan de regels die Rijksoverheid ons oplegt en aan de richtlijnen van de Bolder. Aan een ieder de vraag: gebruik je gezond verstand. Houd niet alleen rekening met jezelf, maar juist ook met de ander. Laten we elkaar respecteren. Voorlopig laten we geïnteresseerden die lid willen worden niet proefspelen. Zo willen we ons beperken aan het maximaal aantal spelers. We hopen dat we dit seizoen kunnen blijven spelen. Ondanks alles: een goed en sportief seizoen gewenst!

Sla Maar Sociaal: